• Już w przyszłym roku średnia globalna temperatura może być wyższa o 2 st. C od tej sprzed rewolucji przemysłowej. To wszystko zmieni – za tym progiem czekają nieodwracalne zdarzenia klimatyczne o nieznanej gwałtowności i nasileniu. Kończy się czas, w którym możliwy był stopniowy odwrót od tego, co Naomi Klein, 46-letnia kanadyjska aktywistka i dziennikarka, nazywa „zagładą zgotowaną przez wolnorynkowych fundamentalistów”. tezy stawiane przez nieznaną mi dotąd Naomi Klein, czy jak jej tam („To zmienia wszystko…” zamyka słynną antyglobalistyczną trylogię - jakżesz dobrze się dowiedzieć, że coś jest słynne, po to są gazety) wprost powalają oryginalnością.  est napisana z prawdziwą pasją. Demaskacje, diagnozy i przewidywania które zawiera są moim zdaniem dobrze udokumentowane i torby papierowe bardzo trafne. Nie umniejszą tego żadne przygłupiaste prztyczki o kurach i życie. Sugerowany w niej jednak sposób naprawy sytuacji, czy zapobieżenia katastrofie to niestety czyste optymistyczne chciejstwo. Rewolucji nie będzie, interesy własne (vested interests) rządzących oligarchii są zbyt silne i pokrywające się, przynajmniej na krótką metę, z zachciankami poddanych. Cechami wrodzonymi gatunku ludzkiego są reaktywność a nie proaktywność, dyskontowanie przyszłości na rzecz natychmiastowej satysfakcji oraz przedkładanie interesu prywatnego nad społecznym. Tak więc tzw. masy nie zrobią rewolucji, dokąd w torbach papierowych  nie odczują czegoś boleśnie na własnej skórze. W przypadku katastrofy klimatycznej będzie to o wiele za późno. Homo sapiens (ha!ha!) może stać się zatem jednym z niezliczonych nieudanych eksperymentów ewolucji. Cieszmy się więc nieograniczoną konsumpcją, apres nous le deluge.... Prawdziwymi problemami są na naszej planecie ogromne wręcz przeludnienie i kapitalizm, czyli pogoń za zyskiem za wszelką cenę. Ale Frau Klein dla tych problemów nie ma rozwiązania, jako że uważa ona za kościołem, że nie ma problemu z nadmiarem ludzi (w tym więc i problemu bezrobocia, przede wszystkim technologicznego) i za politykami „mainsteramowymi”, że nie ma dla nas innej alternatywy niż kapitalizm, a szczególnie gospodarka towarowo-pieniężna w której jedynym istotnym kryterium jest zysk, i to uzyskany w krótkim okresie czasu, na ogół poniżej roku

  Jak wiemy, jedyne dwie znane nam alternatywy kapitalizmu - komunizm i kleptokracja - z poszanowania środowiska i zasobów naturalnych wręcz słyną. Musimy zmienić spsób pozyskiwania energii to jest jasne.Proponowałem aby w Polsce zamienić Petrochemię na Karbochemię. Zdziwiła mnie wypowiedź,że KK jest jedyną grupą postępową! Proszę pokazać gdzie w i w aki sposób KK proponował zmiany podejścia do zmian ekologicznych-przepraszam-zawsze mówi aby się modlić! Alternatyw dla kapitalizmu jest trochę. Stara dobra tyrania przychodzi do głowy, lecz trudno liczyć na same dobre trafienia w rosyjskiej ruletce kolejnych, absolutnych władców. Jest też nasza kochana socjaldemokracja, choć pewnie wielu stwierdzi, iż jest ona odmianą kapitalizmu... wszak ma wolny rynek. Sporo mówi się ostatnio o realnej demokracji, w której to każdy za pośrednictwem środków komunikacji masowej może decydować swoim głosem w każdej sprawie. Trudno nie domyślać się jakie z tym systemem mogą być, za przeproszeniem, jaja. Jest narodowy socjalizm - właśnie testujemy i mnie się nie podoba. Dalej mamy jeszcze oligarchię, monarchię konstytucyjną i elekcyjną, no i kapitalizm utopijny... gdzie bogatszy ma zawsze rację. Wielu ma ten system wielbicieli, ale to po prostu bardziej zaawansowana odmiana prawa pięści. Osobiście preferowałbym demokrację wolnorynkową z jakimś rozsądnym zapleczem socjalnym, ale nie miałbym też nic przeciwko tyranii inteligentnych maszyn Narodowy socjalizm nie jest złym pomysłem. Tragedią jego jest to, że został on wdrożony w najgorszym z możliwych miejsc, czyli w Niemczech, podobnie jak tragedią dla socjalizmu (zwanego obecnie z uporem maniaka „komunizmem”) jest to, że próbowano go wdrożyć w najgorszych z możliwych miejsc, czyli w Rosji, Chinach czy też szczególnie Kambodży. Tak, masy nie zrobią rewolucji, dokąd nie odczują czegoś boleśnie na własnej skórze. Ale tzw. katastrofa klimatyczna jest tylko i wyłącznie mitem, skonstruowanym tylko po to, aby odwrócić uwagę owych mas od realnego problemu, czyli tego, że żyjemy w schyłkowej fazie kapitalizmu, a więc kapitaliści robią co tylko mogą, aby uratować swój kapitał. Oczywiście, kapitalizmu w tym więc także i fortun kapitalistów, uratować się nie da, tak samo jak nie udało się uratować feudalizmu i fortun feudałów w XIX wieku. Ale o tym, to Ms Klein milczy... 


  votre commentaire
 • Jest ich sporo, po części z powodu dużo lepszej jakości państwa jako instytucji, po części właśnie ze względu na kompetentne otoczenie polityki. Za plecami państwa francuskiego stoją grupy interesu oraz ambicje silnie artykułowane w debacie publicznej, które wymuszają asertywną i brutalną politykę zagraniczną, być może śmieszną ze względu na swoją manię wielkości, jednak niezwykle skuteczną; w Niemczech z kolei dominuje przekonanie, że własny przemysł i jego potencjał eksportowy trzeba wspierać i niechętnie wpuszcza się obcych na własny rynek – jak Orlen chciał kupić tam parę stacji benzynowych, nie wspominając o kupnie dużej gazety przez Anglików, to była wielka afera, generowana właśnie w medialno-intelektualno-eksperckim otoczeniu. Ta presja sprawia, że polityka niemiecka stoi murem za niemieckim biznesem. Co więcej, stoi za nim inteligentnie.

  Polityków można zarazić kompetencją, a także można na nich wymusić własną wrażliwość w ważnych społecznie sprawach.,, Nie należy przywiązywać aż tak wielkiego znaczenia do znaczenia Trybunału w naszym systemie. Dużo ważniejszy jest stan sądownictwa powszechnego w Polsce, gdzie bezprawie trwa od lat na każdym poziomie – kobiety nie mogą wyegzekwować alimentów, rolnicy przez 20 lat nie mogą doprowadzić do finału sporu o miedzę, a pracownicy nie są w stanie obronić swoich praw.”

  Dlatego milczacej wiekszosci los TK nie interesuje,Wypowiedź Krasowskiego jest ni priczom. Można ja wielokrotnie sparafrazować i nic ciekawego, inspirującego z tych parafraz nie wyniknie. Dla przykładu:

  1) Nie należy przywiązywać aż tak wielkiego znaczenia do stanu gospodarki w Polsce. Dużo ważniejsze jest to, że firmy nie płacą podatków, okradają państwo, a pracownicy firm okradają firmy. Patologia.

  2) Nie należy przywiązywać aż tak wielkiego znaczenia do sformułowań prawnych w konstytucji. Dużo ważniejsze jest to, że prawo niższego rzędy jest niespójne, pełne luk, ustanawiane nocami i na łapu capu. Patologia.

  3) Nie należy przywiązywać wagi do wyników wyborów do parlamentu. Ważniejsze jest to, że ludzie głosują dziś tak, jutro inaczej, przedtem chodzili do wyborów, teraz nie chodzą, nie wiedzą o co chodzi, słowem społeczeństwo jest mało obywatelskie. Patologia

  4) Nie należy przywiązywać wagi do ustaw i przepisów. Dużo ważniejsze jest to, że ludzie tego nie rozumieją, bo w Umęczonej w dziedzinie stanowienia prawa potrzeba jest matką wynalazku, a gdy trzeba, opatrzność jest źródłem prawa.

  Da się ułożyć nieskończoną ilość takich przeciwstawień , z których można wyciągać mnóstwo wniosków, także przeciwstawnych sobie, np., że państwo polskie, to sama patologia i pomiary wentylacji mechanicznej ruina oraz wniosek przeciwny – państwo dba o siebie, troszczy się o obywateli, zmienia prawo dostosowując je do nowych warunków, sądy dokładnie rozpatrują pozwy, władza obieralna respektuje decyzje suwerena (o wyborze tej władzy) i wyciąga z niej wszelkie wnioski, itd.

  bo to jedynie kwik przy korycie. w Polsce patologie są widoczne tylko ze względu na istnienie Kaczyńskiego. Kiedyś dlatego, że jako jedyny patologie tropił, dziś dlatego, że tylko jego się tropi. Nikogo – także krytyków tego, co Kaczyński robi z Trybunałem – nie obchodzi, że sprawiedliwość jest dla obywateli dobrem trudno dostępnym, że Trybunał, Rzecznik Prawo Obywatelskich czy NSA z irytującym egoizmem nie zauważały, co w Polsce się dzieje. Przez ćwierć wieku kryły się za gardą sektorowych kompetencji, udawały, że nie widzą całego systemu. Nie protestowały, że ceny usług prawnych stworzyły barierę dostępu, nie mówiły, że czekanie na wyrok latami nie jest sprawiedliwością, lecz bezprawiem. Do tego dochodził ich udział w powszechnej akceptacji dla tchórzostwa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przecież w Polsce VIP-y nigdy nie trafiają za kraty, a niemal nigdy nie siadają na ławie oskarżonych, wysoka pozycja albo duży majątek dają immunitet. Tego nie ma w żadnych kraju zachodnim, co pokazuje, że instytucje, które noszą szumne nazwy, są jedynie podróbkami zachodnich.”

   Przecież w Polsce też jest mnóstwo dyżurnych ekspertów i komentatorów, którzy mówią rządom, co mają robić, a czego w żadnym razie się nie godzi…

   Z pozycji moralistycznych, albo ideologicznych. To kler, tyle że bez koloratek. Wygłaszają kazania, nie próbują władzy pomóc, chcą ją wiecznie pouczać. Przy tym zupełnie ignorują reguły politycznej kuchni. Elity niemieckie, jeśli chcą wpłynąć na politykę Angeli Merkel, starają się ją przede wszystkim zrozumieć: że Merkel musi utrzymywać poparcie wyborców, że jest zakładniczką pewnych grup interesu we własnej partii, że ma pewne „czerwone linie”, których w danej chwili nie przekroczy. Krótko mówiąc: wywiera się presję stosując argumenty, które nie będą dla Merkel samobójcze. Nasze elity zaś krytykują „populizm” czy pochylanie się nad dużą grupą społeczną, pytają na wysokim C, czy premier „odważy się pójść pod prąd opinii publicznej”, odwołują się do języka „interesu europejskiego”, choć niemal nikt już w Europie tego nie robi…


  votre commentaire
 •  

  Much attention in the media devoted to the crisis which caused a grotesquely irresponsible policies of Angela M. Yesterday's meeting of heads of member states of the Visegrad Group in Prague with the President of Macedonia and Bulgaria Prime Minister seems to be the beginning of the expected end of the system Szengen. For weeks the media circulate the unofficial news about the alleged talks between Germany, Austria, Belgium and the Netherlands aimed at creating a new system modeled on Szengen.

  Znalezione obrazy dla zapytania schengen

  But the last decision in Vienna to close the border with Slovenia seem to deny it ... anyway, a former activist of the FDJ GDR has caused a lot of mess in Europe! I do not know if you heard from the Trade Agreement between the US, Canada and Mexico called NAFTA and how does it shape. This agreement is, after all, the Poles are so discriminated against in the EU. And this is inconsistent even with the room escape Warszawa Treaties of Rome, and therefore Poland should immediately leave the EU, unless the EU agrees to the special conditions for Polish, including exemption from membership fees for at least 20 years, and access for at least 20 years to what least twice those of the EU in comparison to those that currently receive. After the output of the Polish Union would mean the beginning of the end, and so we have a very strong argument, so that both the PO and PiS too afraid to go użyć.Ale what's going on with this restriction allowances for immigrants from EU countries? What does it matter at a time when everyone has the right to live where they want and get all possible benefits, medical care, food, housing and all the rest? Just throw your passport, stop shaving and report on the selected border. Szengen is one one of the most grotesque ideas of European twenty-first century. And on top of threatening the security of the entire continent. Of course, all tops in Brussels this fiasco will defend by all means to the bitter end, because it threatens the loss of their ridiculously highly paid stools!ols!


  votre commentaire
 • Environmental my friends are people very well educated. Most are well educated children. To the absolute minority of those with at least one child does not live permanently abroad. I myself am the owner of a highly technological company. We manufacture highly complex products requiring a lot of creativity, knowledge, experience and ability to handle complex computer programs. Roughly 6 years, our situation is getting worse from year to year. We drastically decreased our earnings, and increased responsibility. ZUS sends me a note that I would receive 300 zł retirement, and I have enormous professional achievements. Most orders we obtain from public procurement market, where the main criterion is the lowest price. The ability to take part in the tender offer references from the past three years to get it and do not go out of business, some companies are dumping. As an employer, who lived a long time in a deflationary environment, I do not have to raise miserable salaries. My young workers everything they see. Disastrous anti-developmental economic system, resulting in low living standards, despite a good education and a lack of prospects for fair retirement. You are thinking, drawing conclusions young man did not try to seek better opportunities for themselves? Unfortunately, just what in this area happened to me and my staff for me is this symbolic "rubble", which has become unfortunately our country. On the other hand, the situation scares me when we sit in the company of active yet, but already falling gray heads, talking about their children in Malaysia, UAE, USA, England ... none of them is not going to come back. We are old and alone. After Balcerowicz decided long ago that the Poles are to perform in the framework of the so-called. international division of labor, only simple work: mainly in services and in factories located abroad as well as in the so-called. call centers and assembly plants located in Poland, but owned by foreign capital. Hence, these problems about which you write. Not true, I read leftist press and write that immigrants from Iraq, 90% of doctors and engineers, that f they can not sign or do not know any foreign language or even any profession. The fact is a lot of doctors but it turned out that they are doctors Koranic law. My question is why this hate Polishness?


  votre commentaire
 • ,, As quite a few Russians, as well as in the years 1939 - 1945 "Are we killing each encountered underground or only representatives of the Russian Bolshevik apparatus of violence?

  Sticking to your ,, positive "interpretation - the murder of Jews or Roma or Poles also were not an end in itself for the Nazis - were to be ,, only" an element ,, national revolution ", ,, remove the threat of the breed". The murder itself rajcował them, nay Himmler himself stressed that ,, it is hard work that needs to be done. "Mass executions of Poles were ,, only" to intimidate them.

  ,, But Islamism was and is jaknajbardziej directed against local rulers "- what the Taliban was overthrown ,, local rulers" in Afghanistan, so they were looking for in the US by supporting Bin Laden?

  I remind you that the IS demands subordination of Islam, in the event of refusal threatening death. Their goal is not cutting heads ,, no snakes. "Their goal as any nihilist is the maximum, which is nierealizowalny. Europe no matter how degenerate was not willing to submit to Islam or even if it then who? ,, Oppressing" Muslims India?

  What do you think make them happy? USA became the dominant "mixer" in the Middle East, taking over the colonial legacy of the British Empire. That is why Ibn Laden after zwycięzskim pogonieniu the Russians from Afghanistan wybraził himself that he could repeat the success of the other superpower. Its purpose, aside bombastic phraseology, was to force the US (and the rest of the West) to withdrawal from the Middle East. And then it was from sip to Thong.

   

  Europe no matter how degenerate was not willing to submit to Islam or even if it then who? .... And what would you say if a bus, where you'll be going to work one of these degenerates to blow up? I understand that you rozbryzgiwał around the neighborhood in a deep sense of fairness fate that you met?

   

  Fear not force me to Perdition a realistic view of the world. We all have to die sometime, both wypasieni Zapadnicy and subjected to the Middle East "demokratorów" (dictators in the service of the Biggest and The Greatest In The World Democracy) and Yemeni wedding guests in the crosshairs of US drone. As for the aforementioned. Death on the bus, I have a much more statistically likely to be killed by lightning, that is no longer mention of a car accident. The scope and extent of Islamic terrorism in the West is summarized once in translations http://wolnemedia.net/polityka/jak-rozumiec-zachodni-strach-przed-islamskimi-terrorystami/ and http://wolnemedia.net/polityka/spoleczenstwo-otwarte- and-the-greatest-foes /

  Within 10 years after 9/11 in the US were killed in the terrorist attacks of 30 Americans. Outside the country were killed in the years 2005 - 2011 158 American civilians, mostly in Iraq. In total, more likely to die an average citizen of the United States at the hands of terrorists is approx. 1:20 million. Death in a car accident - 1: 19000, in the fire of 1: 99000, by drowning in the bathtub 1: 800000, Lightning 1: 5.5 million. During those 10 years, the US government spent on "defense against terror" about trillion (US trillion, 1 with 12 zeros), no pass on the wars in Afghanistan and Iraq. Even after adding 3,000 victims of the 9/11 to the above. 188, it goes out after approx. 200 million for each victim of terror. It would be interesting to make similar summary for Europe.

  And what would you say if a bus, where you'll be going to work one of these degenerates to blow up? I understand that you rozbryzgiwał around the neighborhood in a deep sense of fairness fate that you met? In the end, as a citizen of a country-member of NATO, responsible for aggression against Iraq unless you come to this issue with understanding


  votre commentaire